Laboratorium

Laboratorium działa wg. założeń normy PN-EN ISO/IEC 17025

Szanowni Państwo!

Zakładowe laboratorium firmy Alitech oferuje między innymi następujące usługi:

 • Wzorcowanie rezystancyjnych oraz termoparowych czujników temperatury metodą porównawczą w zakresie od -40°C do 700°C
 • Wzorcowanie rezystancyjnych czujników temperatury w punktach stałych od Rtęci (Hg) -38,83340°C do Cynku (Zn) 419,5270°C
 • Wzorcowanie torów pomiarowych składających się  z czujnika przemieszczenia i urządzenia odczytowego oraz czujnika siły i urządzenia odczytowego*
 • Wzorcowanie i kalibracja** omomierzy
 • Wzorcowanie precyzyjnych termometrów elektrycznych*
 • Wprowadzanie parametrów czujnika do urządzenia odczytowego, wzmacniacza, itp.**

*prosimy o kontakt w celu potwierdzenia możliwości wzorcowania
**dotyczy produktów firmy burster

Część z podanych powyżej usług może być wykonana poza siedzibą firmy, w miejscu wskazanym przez klienta.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości wykonania wzorcowania bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt.

Poniżej przestawiamy procedurę wzorcowania:

 1. Przed nadesłaniem urządzenia do wzorcowania każdorazowo prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia możliwości wykonania usługi.
 2. Pewność odnośnie możliwości wykonania wzorcowania otrzymujemy po weryfikacji urządzenia w laboratorium Producenta lub laboratorium Alitech (jeżeli dotyczy).
 3. Klient wysyła na adres siedziby firmy Alitech urządzenia, które mają być wzorcowane. Do przesyłki należy obligatoryjnie dołączyć dane osoby kontaktowej (telefon, adres email) oraz opis z rodzajem wybranego wzorcowania i szczegóły kluczowe do jego wykonania. Brak powyższych informacji może skutkować odesłaniem przesyłki.
 4. Wzorcowanie, które ma być wykonane w laboratorium firmy Alitech trafia do kolejki urządzeń wzorcowanych, natomiast urządzenia wzorcowane u Producentów są odsyłane niezwłocznie do ich laboratoriów.
 5. W przypadku zamówienia wzorcowania w laboratorium Producenta, urządzenia poddawane są wstępnej weryfikacji w celu wykrycia usterek. Odbywa się to w kolejności otrzymywania przesyłek przez laboratorium
 6. Gdy w trakcie wstępnej weryfikacji laboratorium Producenta stwierdzi, że urządzenie jest wadliwe, ale możliwa jest jego naprawa, sporządza stosowną ofertę, która jest przekazywana do osoby zlecającej wzorcowanie.
 7. Akceptacja kosztów naprawy przez Klienta skutkuje przystąpieniem do naprawy zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie, a następnie zleconego wcześniej wzorcowania, które zostało zlecone przez Klienta wcześniej.
 8. Gdy w trakcie wstępnej weryfikacji laboratorium Producent stwierdzi, że urządzenie działa poprawnie, urządzenie trafia do kolejki urządzeń przeznaczonych do wzorcowania.
 9. Wzorcowanie odbywa się zgodnie ze zleceniem Klienta. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów wcześniejszego sprawdzenia urządzenia.
 10. Po sprawdzeniu urządzenia a jeszcze przed wzorcowaniem Klient ma prawo zrezygnować z usługi wzorcowania. W taki przypadku Klient ponosi koszty wcześniejszego sprawdzenia urządzenia.
 11. W każdym przypadku Klient ponosi koszty przesyłki do i od producenta.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z wzorcowaniem zapraszamy do kontaktu.
Z chęcią na nie odpowiemy.

Agnieszka Kupis
Szef Laboratorium i Sekcji Technicznej

Tel: +71 35 21 992 | E-mail: biuro@alitech.com.pl