Serwis

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

Szanowni Państwo!

Realizując swoje obowiązki wynikające z przepisów prawa w obszarze serwisu gwarancyjnego, a także zapewniając Państwu serwis urządzeń po zakończeniu tego okresu, chcemy dać Państwu pewność, że zakupione u Nas urządzenia przez długie lata dadzą Państwa firmie jakość, która jest niezbędna w precyzyjnej inżynierii pomiarowej.

Poniżej przestawiamy procedurę gwarancyjną:

  1. Prosimy o kontakt z naszym biurem i informację o potrzebie wykonania usługi serwisowej. Prosimy pamiętać o przygotowaniu dowodu zakupu oraz numeru seryjnego urządzenia podlegającego naprawie.
  2. Odsyłają Państwo do nas urządzenie wraz z opisem usterki oraz danymi kontaktowymi do osoby odpowiedzialnej za podjęcie decyzji co do zakresu i ewentualnych kosztów serwisu.
  3. Dla urządzeń, które tego wymagają oraz dla napraw w okresie gwarancyjnym, urządzenie zostanie odesłane do producenta (dostawa do producenta trwa maksymalnie tydzień roboczy).
  4. Producent  w terminie 2-3 tygodni ustala rodzaj usterki i jej przyczynę oraz określa czas naprawy. Taką informację wysyłamy do Państwa i wspólnie podejmujemy decyzję o zakresie wykonania działań gwarancyjnych bądź pogwarancyjnych, o ile te zostały przez producenta wycenione.
  5. Po dokonaniu naprawy, urządzenie jest odsyłane do nas, gdy istnieją takie możliwości techniczne dodatkowo sprawdzane, a następnie przesyłane jest do Państwa. Całkowity czas reklamacji zwykle wynosi przy tym od 4 do 6 tygodni. O wszelkich zmianach terminu wynikających z potrzeby wykonania dodatkowych działań, jesteście Państwo informowani niezwłocznie po otrzymaniu informacji z serwisu.

Informujemy, że w przypadku, gdy uszkodzenie urządzenia nastąpiło z winy użytkownika (przeciążenie, używanie i przechowywanie niezgodne ze specyfikacją oraz inne wyłączenia wskazane w dokumentacji urządzenia oraz gwarancji) koszty sprawdzenia i wysyłki do oraz od producenta ponoszą Państwo.
Jeżeli po wysłaniu urządzenia  oraz wycenie przez serwis producenta nie zdecydujecie się Państwo na dokonanie naprawy, możecie Państwo zostać obciążeni kosztami sprawdzenia oraz transportu.  Dotyczy to również sytuacji gdy wysłane do serwisu urządzenie działa poprawnie.

Gdyby mieli Państwo pytania związane z serwisem zapraszamy do kontaktu.
Z chęcią na nie odpowiemy.

Agnieszka Kupis
Szef Laboratorium i Sekcji Technicznej

Tel: +71 35 21 992 | E-mail: biuro@alitech.com.pl