ABG. Pytania i odpowiedzi.

Wprowadzenie parametrów czujnika do urządzenia tzw. ABG celem uzyskania właściwych odczytów. Pytania i odpowiedzi.

1. Dlaczego potrzebna jest kompensacja mojego czujnika z urządzeniem?

Czujniki tensometryczne mają charakterystyczne sygnały wyjściowe i zero-punktowe, które są specyficzne dla każdego czujnika. Nie można podłączyć żadnego czujnika do wzmacniacza lub wskaźnika i oczekiwać automatycznego pomiaru prawidłowej wartości.
    Kompensacja zapewnia, że do ​​określonego wzmacniacza lub wskaźnika wyprowadzamy wartość „zerową” (lub wymaganą wartość) czujnika w stanie bez obciążenia oraz ustawiamy wartość na wyjściu 10 V, 20 mA lub wartość zmierzonego wymiaru fizycznego dla obciążenia znamionowego.

2. Czy można samemu wykonać taką kompensację?

Kompensacja czujnika we wzmacniaczu lub urządzeniu odczytowym nie jest trudną sztuką. Jednak jej wykonanie wymaga symulatora tensometru lub odpowiednich rezystorów, źródła napięcia i multimetru oraz pewnej ilości wiedzy.   Z chęcią wykonamy ją dla Państwa oszczędzając nie potrzebnych stresów.

3. Dlaczego tolerancja skompensowanego łańcucha pomiarowego różni się od tej podanej w karcie katalogowej?

 Kompensacja jest czysto elektroniczną procedurą. W wyniku tego procesu tolerancje zastosowanego sprzętu testowego zwiększają tolerancje czujnika i wzmacniacza/urządzenia odczytowego, które są kompensowane.
    Podczas procesu kompensacji czujnik nie jest obciążony mechanicznie. Po instalacji w miejscu pracy na czujnik działają siły osiowe, promieniowe i / lub zginające, z których wszystkie mają wpływ na pomiar. Dlatego sensowne jest przeprowadzenie kalibracji na miejscu po zainstalowaniu lub kompensacji czujnika.

4. Czy mogę podłączyć mój skompensowany czujnik do dowolnego innego wzmacniacza?

 Kompensacja zawsze dotyczy wyłącznie jednego czujnika i jednego wzmacniacza/urządzenia odczytowego.
    Oczywiście nadal można podłączyć czujnik do dowolnego, innego wzmacniacza/urządzenia odczytowego, ale ustawienia pracy wzmacniacza/urządzenia odczytowego, będą musiały zostać skompensowane przez czujnik, aby wyświetlać prawidłowe wyniki.

5. Co to jest czujnik znormalizowany?

Niektóre czujniki firmy Burster mogą być dostarczane ze znormalizowanym sygnałem wyjściowym. Oznacza to, że każdy z tych czujników ma ten sam sygnał wyjściowy. W związku z tym można je łatwo wymienić bez konieczności ponownego ustawiania podłączanej elektroniki. Podczas korzystania ze znormalizowanego czujnika wystarczy ustawić lub wytarować punkt zerowy, który jest specyficzny dla każdego czujnika.

Tel: +71 35 21 992 | E-mail: serwis@alitech.com.pl