System przepływu gazu model 984

Opis

Ochrona wysokotemperaturowych komórek punktów stałych ciała doskonale czarnego. Wysokotemperaturowe komórki punktów stałych ciała doskonale czarnego składają się z metali o bardzo wysokiej czystości i ciała grafitowego. Grafit ulega reakcji z powietrzem tworząc dwutlenek węgla, a stopień reakcji zależny jest od temperatury. Efekt jest mały w niskich temperaturach, ale wzrasta w wysokich temperaturach. Dla komórek indu, cyny i cynku efekt jest niewielki i nie ma potrzeby stosowania dodatkowej ochrony. Jadnak w przypadku komórek aluminium, srebra i miedzi należy wykluczyć tlen, inaczej komórki ulegną szybkiemu zniszczeniu. System przepływu gazu model 984 jest łącznikiem pomiędzy gazem inertnym takim jak argon czy azot, a komórką w aparaturze. Posiada regulator, a miernik przepływu jest zoptymalizowany do łatwych ustawień przepływu na poziomie 0,2L/min. i cechuje go alarm dźwiękowy informujący o konieczności zamknięciu dopływu gazu.

Specyfikacja techniczna:

  • Model: 984
  • Wtyki wejścia/wyjścia: Genevac 16KF
  • Alarm: dźwiękowy
  • Zasilanie: 15W Napięcie: 12Vdc
  • Wymiary: wys. 240mm, szer. 120mm, gł. 220mm (z wyłączeniem rur podłączeniowych)
  • Waga: 2,5kg
  • Dostarczany z zewnętrzną jednostką zasilającą, 2 x rury podłączeniowe i osprzętem.
Zapytaj o produkt

Zapytanie o produkt 984 przepływ gazu


Pliki do pobrania

Formularz kontaktowy